O spoločnosti

Firma AF-CAR, s.r.o. vznikla 28.06.2001 a jej výhradným a jediným majiteľom je p. František Čenka. Od jej vzniku si vybudovala silné a stabilné postavenie na trhu v rôznych oblastiach. Spoločnosť zamestnáva priemerne 25-40 pracovníkov mesačne formou zamestnaneckého a živnostenského pomeru.
 

Firma AF-CAR, s.r.o. sa chce strategicky profilovať v troch hlavných smeroch:


V súčasnej dobe pôsobí v podnikateľskej oblasti:

 

Certifikát ISO 9001:2008 – Systém manažérstva kvality

Spoločnosť sa zaoberá kvalitou a stabilitou svojich procesov, ich riadením a neustálym zlepšovaním, čim je schopná uspokojovať potreby zákazníkov.

Certifikát OHSAS 18001:2007 – Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Kladieme dôraz na prevenciu a predvídateľnosť situácii nebezpečných pre našich zamestnancov a to pri všetkých činnostiach spojených s fungovaním organizácie. Vytvárame bezpečné pracovné prostredie a zlepšujeme podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.

Certifikát ISO 14001:2005 – Systém enviromentálneho manažérstva

Jednou z hlavných priorít firmy je chrániť životné prostredie, čo najmenej ho zaťažovať a preto dodržiavame ciele enviromentálnej politiky.