O spoločnosti

Spoločnosť AF-CAR, s.r.o. Liptovský Mikuláš založil 28.06.2001 pán František Čenka.

V roku 2006 získala firma certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Všetky svoje procesy riadi podľa nich a v závislosti na týchto normách je určená odborná kvalifikovanosť našich zamestnancov.

Hlavné oblasti podnikateľskej činnosti

  • cestná nákladná doprava
  • zemné staviteľstvo
  • dodávanie PHM a mazív, dodávanie ČS, dodávanie riadiaceho systému ČS
  • Truck servis a servis osobných motorových vozidiel
  • prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov
Aktuality | O spoločnosti | Ponuka služieb | Voľné pracovné miesta | Kontakt | Enviromentálna politika
AF - Car s.r.o, Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel. / fax: 044 5624 483
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.Sro, vložka č. 12979/L.
© 2008 - 2013, creativesolution.eu