Kontakt

AF-CAR, s.r.o.

Sídlo: Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš
Telefón a fax: 044 5624 483
E-mail: af-car@af-car.sk
IČO: 36399621
DIČ: 2020127582
IČ DPH: SK2020127582

Bankové spojenie

Číslo účtu: 2624714553/1100 Tatra banka a.s.
IBAN: SK50 1100 0000 0026 2471 4553
BIC/SWIFT: TATRSKBX


Vedenie spoločnosti

Konateľ spoločnosti:
František Čenka
Asistentka konateľa:
Mgr. Katarína Kováčová

Ekonomické oddelenie

Ekonomický riaditeľ:
Ing. Marián Poláček
Účtovníčka:
Mgr. Ľubomíra Vozárová
Účtovníčka:
Lenka Borošová

Obchodné oddelenie

Obchodný riaditeľ a manažér kvality:
Ing. Milan Burčík

Predaj a dodávka PHM

Vedúci predaja:
Ing. Adam Michalovič

Výrobné oddelenie

Výrobný riaditeľ:
Ing. Peter Brezina

Cestná nákladná doprava

Referentka dopravy:
Ivana Tribulová
Dispečer dopravy:
Ing. Tomáš Flóro

Servis nákladných a osobných vozidiel

Vedúci servisu:
Ján Rakyta
Referentka servisu:
Slavomíra Herichová