Kontakt

AF CAR, s.r.o.

Sídlo:Okoličianska 65
031 04 Liptovský Mikuláš
Telefón a fax:044 5624 483
E-mail:af-car@af-car.sk
IČO:36399621
DIČ:2020127582
IČ DPH:SK 2020127582

Bankové spojenie

Číslo účtu:2624714553/1100 Tatra banka a.s.
IBAN:SK50 1100 0000 0026 2471 4553
BIC/SWIFT:TATRSKBX
GPS súradnice: N 49. 073 562 E 19. 662 850

Vedenie spoločnosti

Konateľ spoločnosti
Čenka František
Asistentka konateľa
Borošová Lenka
+421 918 514 566

Obchodné oddelenie

Obchodný riaditeľ a manažér kvality
Ing. Burčík Milan
+421 915 813 350

Ekonomické oddelenie

Hlavný ekonóm
Ing. Poláček Marián
+421 44 56 244 82
Fakturantka, účtovníčka
Vozárová Ľubomíra
+421 44 56 244 82
Referentka dopravy a servisu
Tribulová Ivana
+421 44 56 244 82

Výrobné oddelenie

Vedúci nákladnej dopravy
Stanislav Radovan
+421 917 869 205
Vedúci servisu os. a nákl. vozidiel
Rakyta Ján
+421 908 968 634
Vedúci osobnej dopravy a PHM
+421 918 514 566
Aktuality | O spoločnosti | Ponuka služieb | Voľné pracovné miesta | Kontakt | Enviromentálna politika
AF - Car s.r.o, Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel. / fax: 044 5624 483
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.Sro, vložka č. 12979/L.
© 2008 - 2013, creativesolution.eu