Ponuka služieb

 • Oprava a servis motorových vozidiel
 • Finančný a operatívny leasing tovaru a nehnuteľností
 • Cestná nákladná doprava
 • Osobná doprava
 • Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská činnosť
 • Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
 • Prenájom nehnuteľností v rozsahu voľných živností
 • Osobná doprava pre zmluvného prepravcu s výnimkou taxislužby
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Organizovanie školení a výstav
 • Taxislužba
 • Upratovacie služby v rozsahu voľných živností
 • Upratovacie práce
 • Podnikateľské poradenstvov rozsahu voľných živností
 • Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 • Maloobchod a veľkoobchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností
 • Veľkoobchod a maloobchod s novými motorovými vozidlami
 • Maloobchodný nákup a predaj použitých motorových vozidiel
 • Sprostredkovania predaja motorových vozidiel
 • Prenájom dopravných a mechanizačných prostriedkov, stavebných dielcov a podporných stavebných konštrukcií
 • Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na priamu konzumáciu
 • Prevádzkovanie garáží a odstavných plôch
 • Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
 • Ťažba dreva na zákazku
 • Strojovo zemné práce
 • Demolačné práce
 • Ťažba štrkov a pieskov
 • Poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja a činnosti odborného lesného hospodára (podľa § 3 ods. 2 písm. e) zák. č. 455/91 Zb. v platnom znení)
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • medzinárodná nákladná cestná doprava
 • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • skladovanie
 • dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov

Aktuality | O spoločnosti | Ponuka služieb | Voľné pracovné miesta | Kontakt | Enviromentálna politika
AF - Car s.r.o, Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš, tel. / fax: 044 5624 483
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd.Sro, vložka č. 12979/L.
© 2008 - 2013, creativesolution.eu